Bảng điểm của Fighting Skool 2007

Published On 14/10/2007 | By Jacob Tran | ROCK SHOW

[Vnrock.com] – BTC Fighting Skool xin công bố kết quả chấm điểm của BGK cuộc thì Fighting Skool. (Lê Hiếu – giám khảo Sáng tác/hòa âm phối khí, Đức Connection – giám khảo nhạc cụ kỹ thuật, Lê Tiến Đạt – giám khảo phong cách trình diễn)

Ban nhạc Điểm nhạc cụ/kỹ thuật Điểm sáng tác/hòa âm phối khí Điểm phong cách trình diễn Tong diem
60k 6 6 8 20
Bão Biển 6.5 8 6 20.5
Honey 6 6 6 18
Nu-Voltage 6.5 8 8 22.5
Recycle 8.5 7 6 21.5
Nuranium 8 7 7 22

Like this Article? Share it!

About The Author

là người sáng lập ra VnRock.com cách đây 9 năm. Anh theo dõi thường xuyên sự phát triển của nhạc Rock tại Việt Nam và là người chịu trách nhiệm về việc marketing và định hướng phát triển cho VnRock.com. Chuyên gia của các bài phỏng vấn :D