Trang tin Rock Việt và Rock thế giới

Bản quyền

Trừ trường hợp được chú thích đặc biệt về bản quyền, tất cả các bài viết trên Trang tin VnRock.com cũng như các bài đóng góp bởi phóng viên đều được ấn hành theo phiên bản này của Creative Commons License. Theo đó:

  • Bạn có quyền đăng lại bài viết của VnRock.com.
  • Bạn có thể sử dụng hoặc/và thay đổi bài của VnRock.com theo cách của bạn.

 

Tuy nhiên, VnRock chỉ cho phép bạn làm như vậy khi bạn tuân thủ ba điều kiện sau:

  • Nếu bạn đăng lại các bài viết (hoặc một phần các bài viết) thì phải ghi rõ nguồnliên kết đến VnRock.com (Ví dụ: Theo VnRock.com) .
  • Các bài đăng lại không được vì lợi nhuận. Nếu muốn vậy xin bạn hỏi ý kiến chúng tôi trước.
  • Trong trường hợp bạn sửa đổi bài của VnRock.com, bài viết mới của bạn cũng phải được cấp theo bản quyền này của Creative Commons License.

Bản quyền ảnh chụp thuộc về tác giả riêng của chúng.