Trang tin Rock Việt và Rock thế giới

Browsing the "lũ bạn quạ đen" Tag →

Chúng ta đều đã biết về sự trở lại của Hải Bột cùng band nhạc mới – Hoà Bình Bros, bắt đầu là với show diễn ngày 28/8 và 29/8 tới đây tại The Bank...

Read More →